Online

Online

Prevencicat disposa d’una plataforma eductiva online pròpia on poder formar-se al ritme més convenient per a cada persona. Els alumnes disposaran d’un tutor que els guiarà durant el seu aprenentatge.


Prevencicat disposa d’una plataforma eductiva online pròpia on poder formar-se al ritme més convenient per a cada persona. Els alumnes disposaran d’un tutor que els guiarà durant el seu aprenentatge.


Prevencicat disposa d’una plataforma eductiva online pròpia on poder formar-se al ritme més convenient per a cada persona. Els alumnes disposaran d’un tutor que els guiarà durant el seu aprenentatge.