Plans d'autoprotecció

Plans d'autoprotecció

Qualsevol centre de treball ha de disposar d’un manual d’emergències que permeti garantir la seguretat i evacuació del personal i tercers en cas d’emergència. A més, en determinades situacions, la normativa vigent obliga a que es disposi d’un pla d’autoprotecció. Aquest manual ha de preveure les mesures d’autoprotecció contra qualsevol succés que pugui comportar risc de danys greus a les persones, instal·lacions o immobles. Una emergència seria l’esdeveniment d’aquest risc, que requereix una actuació immediata. Una de les situacions d’emergència més important que poden tenir lloc és el foc.


Els manuals d’autoprotecció han de ser redactats per tècnics que disposin de la formació habilitant necessària. A Prevencicat disposem de tècnics acreditats per a la redacció del pla d’autoprotecció adequat a la seva empresa.


Demani Pressupost

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en linia. En utilitzar la nostra web accepta l'us de cookies conforme la nostra Política de Cookies