Formació

Formació

El coneixement i el valor humà són un dels principals actius en una empresa. En aquest sentit, la formació en prevenció de riscos laborals és un dels pilars cabdals sobre el qual es sustenta l’activitat preventiva d’una empresa. Una formació adequada no només minimitza la possibilitat de patir accidents, sinó que ajuda al treballador a realitzar correctament les seves tasques i contribueix a crear un clima laboral correcte.


Aquesta formació ha de tenir en compte les tasques i responsabilitats existents en el lloc de treball de cada treballador i facilitar el reconeixement dels riscos existents així com les mesures de prevenció necessàries per combatre’ls.


Un cop el tècnic ha analitzat les tasques realitzades a cada lloc de treball es determinen i planifiquen les necessitats formatives. Per poder donar servei als nostres clients, Prevencicat ofereix formació de forma presencial, semipresencial o en teleformació per adequar-nos a les seves necessitats.


Realitzem formacions presencials en la nostra Aula de Formació de Riudellots de la Selva, així com en les nostres aules concertades. Per al seguiment de la teleformació disposem d’una plataforma web pròpia on el treballador pot ajustar el temps de dedicació a les seves necessitats.


Aquesta formació pot ser bonificada, això significa que el cost de la formació pot ser deduït de les quotes que l’empresa paga a la Seguretat Social. Si el client disposa de crèdit i ho demana, Prevencicat s’ocupa de tots els tràmits administratius davant de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo per tal de facilitar la bonificació.


En el camp de les empreses que intervenen en obres de construcció, Prevencicat està homologada, tant per la Fundación Laboral de la Construcción com per la Fundación Laboral del Metal (nº de registre 0303101008) per tal de realitzar les formacions obligatòries per conveni i necessàries per inscriure’s al REA. Aquestes formacions es realitzen a les nostres instal·lacions de Riudellots de la Selva, les quals estan homologades per la FLC.


Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en linia. En utilitzar la nostra web accepta l'us de cookies conforme la nostra Política de Cookies