FORMACIO BASICA EN PRL

FORMACIO BASICA EN PRL

Informació general

Altres dades

Aquest curs és exclusiu per a empreses clients de Prevencicat, S.L.

Es requereix inscripció prèvia.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és que el treballador assoleixi les competències bàsiques en matèria preventiva d'acord amb els riscos presents en el seu lloc de treball.

Continguts

1.- Llei de prevenció de riscos laborals 2.- Màquines i equips de treball 3.- Treball en alçada 4.- Risc elèctric 5.- Proteccions col·lectives 6.- Equips de protecció individual 7.- Senyalització de seguretat 8. - Riscos higiènics: productes químics / soroll 9.- Riscos ergonòmics i psicosocials 10.- Manipulació manual de càrregues 11.- Actuació en cas d'emergència 12.- Riscos específics del lloc de treball

Metodologia

Formació presencial impartida per un Tècnic en Prevenció de Riscos assistit per recursos multimèdia: presentacions...

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en linia. En utilitzar la nostra web accepta l'us de cookies conforme la nostra Política de Cookies