PERSONAL DIRECTIVO DE EMPRESA

PERSONAL DIRECTIVO DE EMPRESA

Informació general

Altres dades

Aquesta formació està donada d'alta a la Fundación Laboral de la Construcció.

Objectius

Dotar als directius de les empreses de construcció dels coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals esencials per a integrar la prevenció de riscos en tots els àmbits de l'empresa.

Continguts

A. Integració de la prevenció en la gestió de l'empresa. • La seguretat del producte. • El manual (política, procediments, plans, etc.). • Integració amb els diferents sistemes (qualitat i medi ambient). Gestió total. • Les auditories internes.

B. Obligacions i responsabilitats. • Funcions, obligacions i responsabilitats.

C. Organització i planificació. • Pla de prevenció de riscos laborals. • Avaluació de riscos. • Planificació de la prevenció. • Sistemes de control sobre els riscos existents. • Modalitats preventives.

D. Costos de l'accidentalitat i rendibilitat de la prevenció. • Els costos dels accidents de treball. • Mètodes de càlcul dels costos dels accidents.

E. Legislació i normativa bàsica en prevenció. • Introducció a l'àmbit jurídic. • Legislació bàsica i de desenvolupament.

Metodologia

Aquesta formació es realitza en la modalitat de teleformació mitjançant una plataforma educativa online. Per aprovar la formació es necessari superar les unitats didàctiques online i aprovar un examen final online. L'alumne disposarà d'un tutor que el guiarà en el seu aprenentatge i amb el qual estarà en contacte durant la realització del curs.

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en linia. En utilitzar la nostra web accepta l'us de cookies conforme la nostra Política de Cookies