Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19

Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19

El Govern d'Espanya ha publicat una guia de bones pràctiques en centres de treball per a prevenir els contagis de la COVID-19 coincidint amb la reincorporació als seus centres de treball, el dilluns i dimarts, de tots aquells treballadors i treballadores