Notícies

CANVIS EN LA FORMACIÓ DEL SECTOR DEL METALL

El nou Conveni del Sector del Metall ha introduït una sèrie de canvis per impulsar i millorar les formacions obligatòries en matèria de prevenció de riscos per als treballadors del sector.