Serveis

ELS NOSTRES SERVEIS

Bàsicament podem resumir la nostra tasca en l'assessorament i assistència en tot el relacionat amb la prevenció. Aquest servei té dos vessants: per una banda, la realització d'unes activitats anuals a l'empresa, activitats que estan planificades i previstes a la planificació de l'activitat preventiva i, per una altra, la presentació de servei en cas de determinades contingències.